CBC 2014-2020>ENPI 2007-2013

ENPI 2007-2013

Rajat ylittävää yhteistyötä EU:n ulkorajoilla ja siten myös Suomen ja Venäjän välillä on toteutettu osana Euroopan Naapuruus ja Kumppanuusinstrumenttia (ENPI) ohjelmakaudella 2007–2013. Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC ohjelma on ollut yksi kolmesta Suomen ja Venäjän rajalla toteutetuista ohjelmista. 

Yhteensä 55 hankkeelle myönnettiin rahoitusta ja niiden toimenpiteet ajoittuivat vuosille 2011-2015. Tietoa hankkeista, niiden keskeisiä toimenpiteistä ja tuloksista on julkaistu sähköisessä hankeportaalissa, johon on koottu kaikkien Suomessa toteutettujen ulkorajaohjelmien rahoittamat hankkeet. Tietoa toiminnasta on saatavilla myös koko EU:n alueella toimivien ohjelmien yhteisestä KEEP tietokannasta.


Materiaalia ohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta

Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI 2007-2013 ohjelman tulosjulkaisut:

Cross-Border Cooperation ENPI 2007-2013_in English

Cross-Border Cooperation ENPI 2007-2013_in Finnish

Cross-Border Cooperation ENPI 2007-2013_in Russian

Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI 2007-2013 ohjelman Ex-post arvioinnin raportti:

Ex-post evaluation report ENPI 2007-2013_ in English