CBC 2014-2020>TOIMIELIMET>HALLINTOVIRANOMAINEN

HALLINTOVIRANOMAINEN

Ohjelman hallintoviranomainen (MA) on osa Etelä-Karjalan liiton organisaatiota (Rajaohjelmien yksikkö) ja sijaitsee Lappeenrannassa. Hallintoviranomainen hoitaa suurimman osan päivittäisistä toiminnallisista ja taloudellisista ohjelman yleiseen toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä. Hallintoviranomainen työskentelee yhteisen seurantakomitean hyväksymän vuotuisen toimintasuunnitelman mukaan. Hallintoviranomainen johtaa hankkeiden haku-, arviointi- ja päätöksentekoprosessia ja allekirjoittaa tukisopimukset hyväksyttyjen hankkeiden päätoteuttajien kanssa. Se varmistaa, että suoritetut palvelut, toimitukset ja/tai työt on maksettu ja että menettelyt ovat sovellettavien rajat ylittävää yhteistyötä tukevien lakien, säännösten ja ehtojen mukaisia. Hallintoviranomainen myös varmistaa, että tarvittavat tiedot ovat kaikkien kohderyhmien saatavilla, laatii tarvittavat raportit, tallentaa ja tallettaa seurantaa, arviointia, taloushallintoa, valvontaa ja auditointia varten tarvittavaa tietoa kustakin hankkeesta. Hallintoviranomainen vastaa myös ohjelman näkyvyys- ja viestintätoiminnasta.