HANKKEET>TUKISOPIMUKSEN LAATIMINEN

TUKISOPIMUKSEN LAATIMINEN

Ohjelman rahoittamien hankkeiden toteuttaminen perustuu hallintoviranomaisen ja päähakijan allekirjoittamaan tukisopimukseen. Ennen sopimuksen laatimista käydään läpi kaikki hakemusvaiheessa toimitetut asiakirjat, toimijoiden ja toimenpiteiden tukikelpoisuus sekä mahdolliset ohjelman seurantakomitean tukisopimukselle asettamat ehdot. Tarvittavat täsmennykset asiakirjoihin tekee päähakija yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Hallintoviranomainen ohjeistaa ja tukee sopimuksen neuvotteluprosessia yhdessä sivutoimipisteen kanssa. Seuraavat asiakirjat ovat pakollisia liitteitä (jollei toisin mainita) tavallisen kehittämishankkeen tukisopimukseen ja ne on toimitettava sähköisessä muodossa PROMAS-järjestelmään ja alkuperäisenä kappaleena paperiversiona.

TUKISOPIMUKSEN LIITTEET

Grant contract annex SEFR CBC 2014-2020 – Financial identification

Grant contract annex SEFR CBC 2014-2020 – Legal entity statement

Grant contract annex SEFR CBC 2014-2020 – Communication and visibility plan