UKK>AIKATAULUT JA SOPIMUKSEN TEKEMINEN

AIKATAULUT JA SOPIMUKSEN TEKEMINEN


Q: Milloin toinen hakukierros alkaa? Vain sen sulkeutumisesta 30.6.2017 on ilmoitettu.
A: Ohjelmaa toteutetaan jatkuvan haun periaatteella. Hakijat voivat vapaasti valita mihin ilmoitettuun määräaikaan mennessä hakemuksensa jättävät. Hakemuksen valmistelu voi siis olla käynnissä (myös PROMAS järjestelmässä) jo nyt esimerkiksi vuoden 2018 valintakierrokselle. Hallintoviranomainen rekisteröi käsittelyprosessiin kulloinkin vain ne hakemukset, jotka on lukittu ja toimitettu ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Muut, vielä kesken olevat hakemukset, jäävät PROMAS-järjestelmään hakijoiden edelleen työstettäviksi.


Q: Jos jätämme hakemuksen ensimmäiseen hakukierrokseen, milloin ja miten saamme tiedon siitä onko se hyväksytty vai hylätty?
A: Käsittely- ja päätöksentekoprosessi kestää noin 4-5 kuukautta kullakin kierroksella. Kun seurantakomitea on tehnyt lopullisen päätöksen valittavista hankkeista, hallintoviranomainen ilmoittaa jokaiselle päähakijalle tuloksen kirjallisesti nk. hallinnollisella päätöksellä (Executive Order). Ennen päätöksen saamista hakija voi seurata käsittelyä hakemuksen statusmuutoksina PROMAS järjestelmässä (näkymät ja statukset on esitelty tarkemmin hakijan PROMAS ohjeessa).


Q: Jos projekti on valittu rahoitettavaksi, voiko toiminnan aloituspäivästä neuvotella vai onko se automaattisesti tukisopimuksen viimeisestä allekirjoituksesta seuraava päivä?
A: Hankkeen aloituspäivästä voidaan neuvotella. Sen ei tarvitse olla automaattisesti tukisopimuksen allekirjoitusta seuraava päivä. On suositeltavaakin, että aloitus sovitaan kalenterikuukauden ensimmäiseksi päiväksi, jolloin vältytään vajaiden kuukausien tuomalta ylimääräiseltä työltä talousraportoinnissa.


Q: Miksi aloituskokous hankepartnereiden ja hallintoviranomaisen kanssa on tarpeellinen ja pidetään ennen hankkeen tukisopimuksen allekirjoittamista?
A: Aloituskokous pidetään siksi, että hallintoviranomainen haluaa varmistua hankkeen sisäisestä tiedonkulusta ja tukea toiminnan läpinäkyvyyttä. Kokouksen tavoite on varmistua siitä, että kaikki partnerit ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja että toiminnan tehokkaalle käynnistymiselle ja toteutukselle ei ole esteitä.


Q: Onko hankkeen kestolle olemassa rajoituksia?
A: Hanke voi olla kestoltaan enintään 36 kuukautta (3 vuotta). Vähimmäiskestoa ei ole.