UUTISET

29.06.2018 | Hanketoiminnan käynnistyminen lähestyy

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma on toteuttanut tähän mennessä neljä hakukierrosta ja kaksi hankevalintaprosessia on saatettu valmiiksi. 20 hanke-ehdotusta on valittu rahoitettavaksi ja tukisopimusneuvottelut päähakijoiden kanssa ovat edistyneet hyvin. Osa hankkeista on valmiina sopimuksen laatimiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Ohjelman seurantakomitea on juuri hyväksynyt hallintoviranomaisen toimintasuunnitelman 1.7.2018 alkavalle tilikaudelle ja...

> Lue lisää

16.06.2018 | Neljäs rahoitushaku on suljettu – seuraavat vaiheet

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman neljäs rahoitushaku suljettiin 15. kesäkuuta 2018 ja ohjelmaan toimitettiin 34 hakemusta. Kiitämme kaikkia valmisteluun osallistuneita.  Hallintoviranomainen tekee sivutoimipisteen avustamana hallinnollisen ja tukikelpoisuutarkastuksen kaikille hakemuksille ja prosessi käynnistetään välittömästi. Tarkastuksen odotetaan valmistuvan elokuun alkuun mennessä. Päähakijoita pyydetään toimittamaan alkuperäiset paperiset hakemusasiakirjat kesäkuun loppuun mennessä hallintoviranomaisen...

> Lue lisää

25.05.2018 | Kolmannen hakukierroksen hallinnollinen ja tukikelpoisuustarkastus on valmistunut

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman kolmas rahoitushaku sulkeutui 28 maaliskuuta 2018 ja ohjelmaan toimitettiin 32 rahoitushakemusta. Hallintoviranomainen, yhdessä Venäjän sivutoimipisteen kanssa, on suorittanut hallinnollisen ja tukikelpoisuustarkastuksen kaikille hakemuksille ja tarkastuksen tulos on kirjattu PROMAS järjestelmään. Hakijalle tulos näkyy muuttuneena status-tietona. Mikäli hakemus ei ole läpäissyt tarkastusta (Administrative check – rejected) päähakija voi pyytää...

> Lue lisää

17.04.2018 | ENPI 2007-2013 Ex-post – tulosten ja vaikutusten arviointi

Euroopan komissio teetti ENPI CBC 2007-2013 ohjelmakaudesta loppuarvioinnin vuonna 2017 ja sen tuloksena on julkaistu loppuarviointiraportti. Arvioinnissa keskityttiin tarkastelemaan ENPI CBC ohjelmakauden toteutumista sekä laadullisten että määrällisten indikaattoreiden perusteella ja erityisesti toimenpiteiden vaikuttavuutta, tehokkuutta, tulosten kestävyyttä ja EU rahoituksen tuomaa lisäarvoa alueille. Havaitut epäkohdat otettiin huomioon laadittaessa suosituksia sekä nykyisten...

> Lue lisää

14.04.2018 | Kolmannen hakukierroksen tilastoja

Kolmannelta hakukierrokselta on saatavilla seuraavat tilastot. Yksi organisaatio voi olla mukana useassa hanke-esityksessä. Lähde: toimitetut hakemukset Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous – 10 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu rahoitus n. 7,5 milj. euroa. Päähakijat alueittain: Kymenlaakso 3, Etelä-Savo 1, Etelä-Karjala 1, Uusimaa 1, Turku 1, Pietari 2 ja Leningradin...

> Lue lisää

29.03.2018 | Ensimmäiset tiedot kolmannesta rahoitushausta

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman kolmas rahoitushaku sulkeutui 28. maaliskuuta 2018 ja määräaikaan mennessä ohjelmaan toimitettiin yhteensä 32 hakemusta. ENI CBC rahoitusta haetaan näillä hakemuksilla yhteensä noin € 23,5 miljoonaa euroa. Hallintoviranomainen käynnistää seuraavaksi, sivutoimipisteen avustamana, hakemusten hallinnollisen ja tukikelpoisuustarkastuksen. Mikäli tarkastusta varten tarvitaan lisäselvitystä hakemuksessa ilmoitettuihin tietoihin, päähakijalle...

> Lue lisää

16.03.2018 | Hakijatyöpajat huhtikuussa 2018 – ilmoittautuminen on avattu

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman neljäs hakukierros suljetaan 15.6.2018. Haettavissa on 8,5 miljoonaa euroa ja hakemuksia voi osoittaa kaikkiin ohjelman neljään toimintalinjaan. Hallintoviranomainen järjestää yhteistyössä Venäjän sivutoimipisteen kanssa hakijatyöpajoja, jotka on suunnattu ensisijaisesti pääpartnerin roolissa hankkeita valmisteleville toimijoille.   Työpaja Mikkelissä 18 huhtikuuta 2018 on peruttu Tukea hakemuksen valmisteluun neljännelle rahoituskierrokselle on saatavilla...

> Lue lisää

09.03.2018 | Rajat ylittävän yhteistyön verkostoitumisfoorumi

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma järjestää yhteistyössä TESIM (Technical Support to the Implementation and Management of ENI CBC programmes) projektin asiantuntijoiden kanssa rajat ylittävän yhteistyön verkostoitumisfoorumin.  Foorumi järjestetään Pietarissa 5. huhtikuuta 2018 klo 11:00-17:30 (paikallista aikaa). Paikka: Hotel Angleterre, Malaya Morskaya Ulitsa 24, 190000 Pietari. Kielet: Venäjä, tulkkaustuki englanniksi...

> Lue lisää

28.02.2018 | Kolmas rahoitushaku sulkeutuu 28 maaliskuuta 2018

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman kolmas rahoitushaku sulkeutuu 28/3/2018 klo 23:30 Suomen aikaa. Määräaikaan mennessä PROMAS järjestelmään toimitetut ja lukitut hakemuksen otetaan käsittelyyn, joka sisältää seuraavat vaiheet: Jokaiselle hakemukselle suoritetaan hallinnollinen ja tukikelpoisuus tarkastus ja tämä vaihe kestää noin 6-8 viikkoa, riippuen toimitettujen hakemusten kokonaismäärästä. Kaikki tarkastuksen läpäisseet hakemukset siirretään...

> Lue lisää

17.02.2018 | Virallinen lista toisella kierroksella hyväksytyistä hankkeista 

Ohjelman yhteinen seurantakomitea valitsi toiselta hakukierrokselta kymmenen (10) hanketta rahoitettavaksi, ja sitoi niille yhteensä noin 7,2 miljoona euroa ohjelman rahoituskehyksestä. Lista rahoitettavaksi valituista hankkeista avautuu alla olevasta pdf-tiedostosta.  List of awards – Call no 2 closed 30062017 Julkaistu hankelista on ehdollinen. Tukisopimusneuvottelut hankkeiden pääpartnereiden kanssa käynnistetään maaliskuun aikana hallintoviranomaisen lähettämällä...

> Lue lisää