UUTISET

12.12.2017 | Seurantakomitean kokous 12. joulukuuta – hankevalintoja ja 4. rahoitushaku

Ohjelman yhteinen seurantakomitea piti viidennen kokouksensa 12. joulukuuta 2017 Helsingissä, Suomessa. Seurantakomitea päätti mm. myöntää rahoitusta kymmenelle toisella hakukierroksella toimitetulle hakemukselle ja niistä laajoista infrastruktuurihankkeista, jotka toimitetaan Euroopan komission lopulliseen konsultaatioon vuoden loppuun mennessä. Seurantakomitea päätti myös neljännen hakukierroksen järjestämisestä. 15/06/2018 mennessä ohjelmaan toimitetut hakemukset otetaan käsittelyyn kyseiselle kierrokselle ja...

> Lue lisää

26.11.2017 | Laajat infrastruktuurihankkeet (LIP)

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma-asiakirjan hyväksymisen myötä (18/12/2015), suomalaisten ja venäläisten ohjelmointikomitean jäsenten yhdessä valmistelema lista laajoista infrastruktuurihankkeista sisällytettiin nk. suoran sopimuksen prosessiin, mahdollista rahoittamista varten. Hankkeet on yksilöity ohjelma-asiakirjan kappaleessa 5.4 (Asiakirjat http://www.sefrcbc.fi/fi/cbc-2014-2020-2/asiakirjat/). Niiden hankkeiden lukumäärä, jotka voivat tulla rahoitetuksi hakukierrosten ulkopuolella, on rajoitettu ja niiden tulee vastata...

> Lue lisää

15.11.2017 | Toisen kierroksen hakemusten käsittely etenee

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman toinen hakukierros sulkeutui 30.6.2017 ja ohjelmaan toimitettiin yhteensä 51 hakemusta. Hallintoviranomainen, yhteistyössä sivutoimipisteen kanssa, on saanut valmiiksi hakemusten hallinnollisen ja tukikelpoisuustarkastuksen ja sen tulos on kirjattu PROMAS-järjestelmään kunkin hakemuksen osalta. Tarkastuksen tulos näkyy hakijoille statuksen muutoksena ja mikäli hakemus ei ole läpäissyt tarkastusta, päähakija voi...

> Lue lisää

14.11.2017 | Kolmannen hakukierroksen työpajat

Kolmas rahoitushaku suljetaan 28 maaliskuuta 2018, ja hankkeille on indikatiivisesti varattu ohjelman rahoituskehyksestä 6,5 miljoonaa euroa. Hakemuksia voi osoittaa kaikkiin neljään toimintalinjaan. Ensisijaisesti päähakijoille suunnatut työpajat järjestetään helmikuussa 2018 seuraavasti: 20.2.2018 Pietari, Venäjä (hakijat Pietarin kaupungista) 21.2.2018 Pietari, Venäjä (hakijat Leningradin alueelta) 23.2.2018 Imatra, Suomi 27.2.2018 Helsinki, Suomi Julkaisemme lisätietoa...

> Lue lisää

07.11.2017 | Ohjelmakäsikirjan versio 4.0 on julkaistu

Ohjelman hallintoviranomainen on julkaissut päivitetyn version Ohjelmakäsikirjasta (sivu HANKKEET), ja joka samalla korvaa aiemman julkaisun. Uusi asiakirja sisältää seuraavat muutokset ja täydennykset: Ohjelmakäsikirjaan on lisätty lista käytetyistä lyhenteistä. Osa C; kappale 4.5 Infrastruktuuri-investoinnit on täydennetty lauseella: Tavallisessa kehittämishankkeessa investointikustannusten osuus ei voi ylittää miljoonaa euroa, ja niiden osuus kokonaisbudjetista voi...

> Lue lisää

01.11.2017 | Tarjouskilpailu mainostoimisto- ja digipalveluista

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman hallintoviranomainen pyytää tarjousta mainostoimisto- ja digipalveluista vuosille 2018–2019 (optio 31.12.2020 asti). Tarjouspyyntö sisältää palvelukokonaisuuden, jonka tavoitteena on tukea ohjelman tiedotustoimintaa ja tarjota sitä kautta kohderyhmille monipuolisia ja uusia palvelumuotoja. Kokonaisuuteen sisältyvistä toimeksiannoista sovitaan tehtäväkohtaisesti sopimuskauden aikana. Tarjouskilpailu suljetaan 24.11.2017 klo 16:00. Tarjouspyyntöön ja sen...

> Lue lisää

31.10.2017 | CBC ohjelmat All-Russia Forumissa

Rajat ylittävät yhteistyöohjelmat, joita toteutetaan vuosina 2014–2020 Suomen ja Venäjän välillä ovat monella tapaa osoitus hyvästä naapuruudesta ja yhteistyöstä. Euroopan Unionin ja osallistuvien maiden yhteinen rahoitus, 178.7 miljoonaa euroa, luo mahdollisuuksia voimistaa alueiden vaurautta ja mielenkiintoa Pohjoiseurooppalaisena investointialueena, lisätä alueiden vetovoimaisuutta ja väestön hyvinvointia sekä mahdollistaa innovaatioiden, tutkimuksen ja koulutuksen...

> Lue lisää

24.09.2017 | Rajan ylittävä yhteistyö

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma on juhlistanut Suomen ja Venäjän raja-alueiden välistä yhteistyötä syyskuussa Helsingissä ja Pietarissa. 13-14.9 osallistuimme vuosittain kunta-alan ammattilaisille järjestettävään Kuntamarkkinat -tapahtumaan, yhdessä noin 200 näytteilleasettajan kanssa. Tapahtumassa vieraili kahden päivän aikana yli 8 000 kävijää ympäri Suomea. Yhteinen osastomme Karelia CBC ohjelman kanssa esitteli ENPI...

> Lue lisää

21.08.2017 | Virallinen lista ensimmäisen kierroksen hyväksytyistä hankkeista

Ohjelman yhteinen seurantakomitea valitsi ensimmäiseltä hakukierrokselta kymmenen (10) hanketta rahoitettavaksi, ja sitoi niille yhteensä 7,1 miljoona euroa ohjelman rahoituskehyksestä. Lista hankkeista avautuu alla olevasta pdf-tiedostosta. Publication list of awards 21082017 SEFRCBC – Call 1, closed 15 March 2017 Julkaistu hankelista on ehdollinen. Tukisopimusneuvottelut hankkeiden pääpartnereiden kanssa käynnistetään syys-lokakuussa hallintoviranomaisen lähettämällä...

> Lue lisää

19.07.2017 | Toisen hakukierroksen tilastoja

Toiselta hakukierrokselta on saatavilla seuraavat tilastot. Yksi organisaatio voi olla mukana useassa hanke-esityksessä. Lähde: toimitetut hakemukset. Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous > 14 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu rahoitus n. 9,3 milj. euroa. Päähakijat alueittain: Kymenlaakso 2, Etelä-Savo 1, Etelä-Karjala 3, Pietari 5, Päijät-Häme 1, Uusimaa 1 ja Turku 1. Hanke-ehdotuksissa on...

> Lue lisää