UUTISET

24.09.2017 | Rajan ylittävä yhteistyö

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma on juhlistanut Suomen ja Venäjän raja-alueiden välistä yhteistyötä syyskuussa Helsingissä ja Pietarissa. 13-14.9 osallistuimme vuosittain kunta-alan ammattilaisille järjestettävään Kuntamarkkinat -tapahtumaan, yhdessä noin 200 näytteilleasettajan kanssa. Tapahtumassa vieraili kahden päivän aikana yli 8 000 kävijää ympäri Suomea. Yhteinen osastomme Karelia CBC ohjelman kanssa esitteli ENPI...

> Lue lisää

21.08.2017 | Virallinen lista ensimmäisen kierroksen hyväksytyistä hankkeista

Ohjelman yhteinen seurantakomitea valitsi ensimmäiseltä hakukierrokselta kymmenen (10) hanketta rahoitettavaksi, ja sitoi niille yhteensä 7,1 miljoona euroa ohjelman rahoituskehyksestä. Lista hankkeista avautuu alla olevasta pdf-tiedostosta. Publication list of awards 21082017 SEFRCBC – Call 1, closed 15 March 2017 Julkaistu hankelista on ehdollinen. Tukisopimusneuvottelut hankkeiden pääpartnereiden kanssa käynnistetään syys-lokakuussa hallintoviranomaisen lähettämällä...

> Lue lisää

19.07.2017 | Toisen hakukierroksen tilastoja

Toiselta hakukierrokselta on saatavilla seuraavat tilastot. Yksi organisaatio voi olla mukana useassa hanke-esityksessä. Lähde: toimitetut hakemukset. Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous > 14 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu rahoitus n. 9,3 milj. euroa. Päähakijat alueittain: Kymenlaakso 2, Etelä-Savo 1, Etelä-Karjala 3, Pietari 5, Päijät-Häme 1, Uusimaa 1 ja Turku 1. Hanke-ehdotuksissa on...

> Lue lisää

03.07.2017 | Toinen hakukierros on suljettu

Toinen hakukierros sulkeutui 30. kesäkuuta 2017 klo 23:30 Suomen aikaan. Ohjelmaan toimitettiin yhteensä 51 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu rahoitus on 41,6 miljoonaa euroa. Hallintoviranomainen suorittaa, sivutoimipisteen avustamana, kaikille hakemuksille hallinnollisen ja tukikelpoisuustarkastuksen. Tarkastuksen läpäisseet hakemukset siirtyvät laadulliseen arviointiin. Käsittely- ja arviointiprosessin kesto on noin neljä kuukautta. Seurantakomitea tekee lopullisen päätöksen*...

> Lue lisää

20.06.2017 | Ensimmäiset hyväksytyt hanke-ehdotukset ja kolmas haku

Ohjelman yhteinen seurantakomitea piti neljännen kokouksensa 20. kesäkuuta 2017 Suomessa ja päätti mm. rahoitettavista hankkeista ensimmäiseltä hakukierrokselta ja kolmannen hakukierroksen aikataulusta. Kolmas hakukierros sulkeutuu 28/3/2018 ja siihen toimitetuille hanke-ehdotuksille on varattu rahoitusta € 6,5 Mio. Lisätietoa hausta julkaistaan alkusyksystä. Elokuun loppuun mennessä hallintoviranomainen laatii ja toimittaa virallisen toimeenpanopäätöksen (Executive Order) jokaiselle...

> Lue lisää

19.05.2017 | Ohjelmakäsikirjan versio 3.0 on julkaistu

Ohjelman hallintoviranomainen on julkaissut päivitetyn version Ohjelmakäsikirjasta (Programme Manual), ja joka samalla korvaa aiemman julkaisun. Uusi asiakirja sisältää muutoksia seuraaviin kappaleisiin: B osa; 6.8 Liitteet luetteloa on muutettu niin, että kumppanuussitoumus (Partnership statement) 1A täytetään päähakijan ja kunkin partnerin kesken ja 1B täytetään vain päähakijan toimesta. Lisäksi liiteluetteloon on lisätty...

> Lue lisää

26.04.2017 | Toisen hakukierroksen työpajat kesäkuussa

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman toinen hakukierros sulkeutuu 30.6.2017. Hallintoviranomainen järjestää toiseen rahoitushakuun päähakijan roolissa hankkeita valmisteleville toimijoille koulutus- ja työpajatilaisuuksia Suomessa ja Venäjällä. Tilaisuuksien tavoitteena on avustaa hakemusten valmistelussa, lisätä tietoa pääpartnerin roolista ja vastuista sekä hankkeiden valmistelu- että toteutusvaiheessa ja tukea osallistujien valmiuksia toimia rajat ylittävässä yhteistyöhankkeessa....

> Lue lisää

26.04.2017 | Ensimmäisen kierroksen hakemusten käsittely etenee

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman ensimmäinen hakukierros sulkeutui 15.3.2017 ja ohjelmaan toimitettiin yhteensä 29 hakemusta. Hallintoviranomainen, yhteistyössä sivutoimipisteen kanssa, on saanut valmiiksi hakemusten hallinnollisen ja tukikelpoisuustarkastuksen ja sen tulos on kirjattu PROMAS-järjestelmään kunkin hakemuksen osalta. Tarkastuksen tulos näkyy hakijoille statuksen muutoksena ja mikäli hakemus ei ole läpäissyt tarkastusta, päähakija voi...

> Lue lisää

20.03.2017 | Ensimmäisen hakukierroksen tilastoja

Ensimmäiseltä hakukierrokselta on saatavilla seuraavat tilastot. Yksi organisaatio voi olla mukana useassa hanke-esityksessä. Lähde: toimitetut hakemukset. Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous > 10 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu rahoitus n. 8,5 milj. euroa. Päähakijat alueittain: Kymenlaakso 2, Etelä-Savo 3, Etelä-Karjala 2, Pietari 2 ja Leningradin alue 1. Hanke-ehdotuksissa on päähakijan lisäksi 22 suomalaista...

> Lue lisää

19.03.2017 | Ensimmäinen hakukierros sulkeutui

Ensimmäinen hakukierros sulkeutui 15. maaliskuuta 2017 klo 23:30 Suomen aikaan. Ohjelmaan toimitettiin yhteensä 29 hanke-ehdotusta, joiden yhteenlaskettu haettu rahoitus on n. 23, 5 miljoonaa euroa. Hallintoviranomainen suorittaa, sivutoimipisteen avustamana, kaikille hakemuksille hallinnollisen ja tukikelpoisuustarkastuksen. Tarkastuksen läpäisseet hakemukset siirtyvät edelleen laadulliseen arviointiin. Käsittely- ja arviointiprosessin kesto on 2-3 kuukautta. Lopullinen päätös* rahoitettavista hankkeista...

> Lue lisää