VIESTINTÄ>MATERIAALIKIRJASTO

MATERIAALIKIRJASTO

Kaikkiin ohjelman tuella toteutettaviin toimenpiteisiin liittyy velvoitteita viestinnästä. Tämä koskee sekä ohjelman hallintoa että rahoitettuja hankkeita. Yksityiskohtaista ohjeistusta viestintä- ja tiedotustoimien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen on saatavilla ohjelman julkaisemasta Ohjelmakäsikirjasta (Programme Manual) kappaleessa E. Epäselvissä tapauksissa sekä aineistotiedusteluissa pyydetään ottamaan yhteyttä hallintoviranomaiseen osoitteella official(at)sefrcbc.fi.

Seuraavat minimivaatimukset koskevat kaikkia julkaisuja ja painotuotteita: Ohjelman rahoittajat tulee esittää tasavertaisesti merkitsemällä instituution ja maiden liput saman korkuisina vierekkäin seuraavassa järjestyksessä; Suomi, Venäjä, EU. Lippujen oheen merkitään lause Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. Hankkeita kannustetaan käyttämään viestinnässään myös ohjelman tunnusta ja netti-bannereita ja huomioimaan julkaisun kieli materiaalia valittaessa.

Ladattavat tiedostot

Lehdistötiedotteen malli hankkeille (MS Word)
Projects’ press release layout model_English
Projects’ press release layout model_Finnish
Projects’ press release layout model_Russian

Liput
Flag of European Union_black hairline_pdf
Flag of Republic of Finland_black hairline_pdf
Flag of Russian Federation_black hairline_pdf

Flag of European Union_no line_pdf
Flag of Republic of Finland_no line_pdf
Flag of Russian Federation_no line_pdf

Ohjelman tunnus
SEFR CBC programme logo_English_pdf
SEFR CBC programme logo_Finnish_pdf
SEFR CBC programme logo_Russian_pdf

Ohjelman netti-banneri
SEFR CBC programme web-banner_1500x300px_English_pdf
SEFR CBC programme web-banner_1500x300px_Finnish_pdf
SEFR CBC programme web-banner_1500x300px_Russian_pdf