CBC 2014-2020

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Tukikelpoinen ohjelma-alue koostuu nk. ydinalueesta, jonka muodostavat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Liitännäisalueita ovat Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala sekä Karjalan Tasavalta. Näiden lisäksi Turku ja Moskova, merkittävinä talous- ja kulttuurikeskuksina, ovat tukikelpoisia alueita. Ohjelma rahoituskehys on noin 77,5 miljoonaa euroa, josta Euroopan Unioni kattaa noin puolet ja toisesta puolesta vastaavat yhtä suurin osuuksin Suomen ja Venäjän valtiot.

Ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tavoitteena on mm. edistää ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää liikkuvuutta. Ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, jotka on rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken ja jotka edistävät innovaatioita ja luovat edellytyksiä alueen saavutettavuudelle. Tuettavien hankkeiden tulee sisältää vähintään yksi kumppani ohjelman ydinalueelta molemmista maista. Kaudella 2014–2020 Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelmasta voi hakea rahoitusta toiminnalle, joka hyödyntää ohjelma-aluetta ja kuuluu johonkin seuraavasta neljästä tavoitteesta ja toimintalinjasta:

Liiketoiminta ja pk -yritysten kehittäminen
Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous

Opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen
Toimintalinja 2: Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue

Ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien estäminen ja hallinta
Toimintalinja 3: Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue

Rajaliikenteen kehittäminen ja rajaturvallisuus
Toimintalinja 4: Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue

Lisätietoa ohjelman rahoituksesta kiinnostuneille hakijoille ja rahoitettujen hankkeiden toteuttajille sivulla HANKKEET.


Esitteet (2018)

South-East Finland – Russia CBC leaflet EN_2018

South-East Finland – Russia CBC leaflet FI_2018

South-East Finland – Russia CBC leaflet RU_2018