> OHJELMAT > ASIAKIRJAT

ASIAKIRJAT

Euroopan komissio on vahvistanut kaudelle 2014–2020 yhteensä 17 Euroopan ulkorajoille sijoittuvaa rajat ylittävää ohjelmaa (maa- ja merirajat), joista seitsemässä kumppanimaana on Venäjä. EU:n vahvistama rahoitus 17 ohjelmalle on yhteensä 1,052,6 miljoonaa euroa, josta Venäjän kanssa toteutettaviin ohjelmiin ohjataan 182,6 miljoonaa euroa.

Ohjelmakaudella 2014–2020 Euroopan Naapuruus Instrumentilla (ENI) toteutettavia rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia (CBC) ohjaavat toimeenpanosäännöt on julkistettu EU:n virallisessa lehdessä 19. elokuuta 2014. Asiakirjassa kuvataan sekä ohjelmia, että niistä rahoittavia hankkeita koskevat toteuttamisen ehdot ja määritellään mahdolliset ENI CBC ohjelmahallinnon mallit.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelmalle 18.12.2015 hyväksytyt asiakirjat

Joint Programme Document (JOP)_in Finnish
Joint Operational Programme (JOP)_in English
SEFR CBC Financial plan amended 15.11.2018
SEFR CBC Financial plan amended 26.09.2019

Environmental statement_in English
Environmental impact assessment in Finland_in English
Environmental impact assessment in Russia_in English