> OHJELMAT > OHJELMA 2007-2013

OHJELMA 2007-2013

Rajat ylittävää yhteistyötä EU:n ulkorajoilla ja siten myös Suomen ja Venäjän välillä on toteutettu osana Euroopan Naapuruus ja Kumppanuusinstrumenttia (ENPI) ohjelmakaudella 2007–2013. Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC ohjelma on ollut yksi kolmesta Suomen ja Venäjän rajalla toteutetuista ohjelmista. 

Yhteensä 55 hankkeelle myönnettiin rahoitusta ja niiden toimenpiteet ajoittuivat vuosille 2011-2015. Tietoa hankkeista, niiden keskeisiä toimenpiteistä ja tuloksista on julkaistu sähköisessä hankeportaalissa, johon on koottu kaikkien Suomessa toteutettujen ulkorajaohjelmien rahoittamat hankkeet. Tietoa toiminnasta on saatavilla myös koko EU:n alueella toimivien ohjelmien yhteisestä KEEP tietokannasta.


Materiaalia ohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta

Rajat ylittävää yhteistyötä ENPI 2007-2013_FI

Ex-post evaluation report South-East Finland – Russia ENPI 2007-2013_EN

ENPI CBC 2007-2013 Ex-post evaluation executive summary_EN

Final report volume I: Main report_EN

Final report volume II: Annexes 1-3_EN

Final report volume III: Annexes 4-16_EN