> OHJELMAT > OHJELMA 2021-2027

OHJELMA 2021-2027

2021-2027 ohjelman valmistelua koordinoi Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman hallintoviranomainen, ja jota avustaa Pietarissa sijaitseva sivutoimipiste. Päätökset tekee valmistelua varten perustettu Ohjelmointikomitea, jossa on kuusi (6) edustajaa Suomesta ja kuusi (6) edustajaa Venäjältä. Tälle sivulle julkaistaan ohjelmointikomitean kokoustiedotteet ja esitellään komitean kokoonpano. Vasemmassa reunassa olevasta valikosta avautuu lisätietoa ohjelmoinnin eri vaiheista, kyselyistä sekä konsultaatioista, joiden tarkoituksena on kuulla mahdollisimman laajasti tulevaan ohjelmaan osallistuvia alueita, eri sidosryhmiä ja toimijoita sekä alueen väestöä Suomessa ja Venäjällä.


OHJELMOINTIKOMITEAN (PC) KOKOUKSET

Toinen kokous järjestettiin 26/06/2020 Zoom etäkokouksena. Ohjelmointikomitea päätti ohjelma-alueesta, jonka muodostavat Etelä-Karjala, Etelä Savo ja Kymenlaakso Suomessa, ja Pietari ja Leningradin alue Venäjällä. Ensisijaisiksi tavoitteiksi linjattiin jatkovalmistelua varten Politiikkatavoitteet 1) “A smarter Europe” (Älykkäämpi Eurooppa), 2) “A greener low-carbon Europe” (Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa) ja 3) “A more connected Europe” (Verkostoituneempi Eurooppa) sekä Interreg erityistavoite 1) “A better cooperation governance for Europe” (Kehittyvän yhteistyön hallinto). Kokous sai myös tiedoksi ja hyväksyi Etelä-Karjalan liiton ohjelmakauden 2021-2027 hallintoviranomaiseksi. Komitea käsitteli päivitetyn ohjelmointisuunnitelman, ja hyväksyi toimenpiteet toiseen konsultaatiovaiheeseen sekä seuraavien kokousten ajankohdat. Kokoukset järjestetään loka- ja joulukuussa 2020. Tiedotelinkki

Ensimmäinen kokous järjestettiin 16/04/2020 Zoom etäkokouksena. Komitea päätti kokoonpanostaan ja hyväksyi työjärjestyksen. Lisäksi se sopi ohjelmointiprosessista vuosille 2020-2021 sekä siihen liittyvistä konsultaatiovaiheista. Kokous myös valtuutti nykyisen hallintoviranomaisen koordinoimaan ohjelman valmistelun. Tiedotelinkki (englanniksi)


OHJELMOINTIKOMITEA (PC)

Suomi
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Savon maakuntaliitto
Kymenlaakson liitto
Kaakkois-Suomen ELY -keskus

Venäjä
Talouskehitysministeriö
Ulkoministeriö
Pietarin ulkosuhdekomitea
Leningradin alueen ulkosuhdekomitea

Euroopan komissiolla on komiteassa pysyvä tarkkailijajäsenyys.