> OHJELMAT > OHJELMA 2021-2027

OHJELMA 2021-2027

2021-2027 ohjelman valmistelua koordinoi Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman hallintoviranomainen, ja jota avustaa Pietarissa sijaitseva sivutoimipiste. Päätökset tekee valmistelua varten perustettu Ohjelmointikomitea, jossa on kuusi (6) edustajaa Suomesta ja kuusi (6) edustajaa Venäjältä. Tälle sivulle julkaistaan ohjelmointikomitean kokoustiedotteet ja esitellään komitean kokoonpano. Vasemmassa reunassa olevasta valikosta avautuu lisätietoa ohjelmoinnin eri vaiheista, kyselyistä sekä konsultaatioista, joiden tarkoituksena on kuulla mahdollisimman laajasti tulevaan ohjelmaan osallistuvia alueita, eri sidosryhmiä ja toimijoita sekä alueen väestöä Suomessa ja Venäjällä.


OHJELMOINTIKOMITEAN (PC) KOKOUKSET

Ensimmäinen kokous järjestettiin 16/04/2020 Zoom etäkokouksena. Komitea päätti kokoonpanostaan ja hyväksyi työjärjestyksen. Lisäksi se sopi ohjelmointiprosessista vuosille 2020-2021 sekä siihen liittyvistä konsultaatiovaiheista. Kokous myös valtuutti nykyisen hallintoviranomaisen koordinoimaan ohjelman valmistelun. Tiedotelinkki (englanniksi)


OHJELMOINTIKOMITEA (PC)

Suomi
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Savon maakuntaliitto
Kymenlaakson liitto
Kaakkois-Suomen ELY -keskus

Venäjä
Talouskehitysministeriö
Ulkoministeriö
Pietarin ulkosuhdekomitea
Leningradin alueen ulkosuhdekomitea

Euroopan komissiolla on komiteassa pysyvä tarkkailijajäsenyys.