> OHJELMAT > OHJELMA 2021-2027 > OHJELMOINNIN MATERIAALIA

OHJELMOINNIN MATERIAALIA

Ohjelmointityön kuluessa tuotamme aineistoa sekä kyselytutkimuksista että eri konsultaatiovaiheen sisällöistä ja jaamme materiaalia, joka liittyy ohjelman valmisteluun. Sisältö on pääosin englanninkielistä, mikä on valmistelutyön yhteinen kieli, mutta julkaisemme myös käännöksiä suomeksi ja venäjäksi läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Aineistot ovat saatavilla koko valmisteluvaiheen ajan, siihen asti kunnes 2021-2027 kauden ohjelmalle avataan uuden www-sivut.


Common Provision Regulation COM(2018) 375

Interreg Regulation final draft COM(2018) 374

European Commission Orientation for 2021-2027 cooperation_Ares2020-450163-24012020

2021-2027 South-East Finland – Russia Programme strategy development survey 05/2020

2021-2027 South-East Finland – Russia Programme strategy development report 06/2020

2021-2027 South-East Finland – Russia Programme content development report 11/2020