> OHJELMAT > TOIMIELIMET

TOIMIELIMET

Rajat ylittävän yhteistyöohjelman toteuttaminen vaatii useiden organisaatioiden osallistumista erilaisissa tehtävissä. Vasemmalla avautuvassa valikossa esitellään virallisten nimitysten myötä kukin ohjelmatyöhön osallistuva toimielin ja sen keskeiset tehtävät.