HANKKEET>HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

Tällä sivulla julkaistaan asiakirjoja ja lomakkeita rahoitetun hankkeen raportointia ja tilintarkastusta varten.


TYÖAJANSEURANTALOMAKE

SEFRCBC Timesheet


KULUNVARMENNUS JA TARKASTAMINEN

SEFRCBC Grant Contract Annex IV ERV1 Expenditure and revenue verification procedure

ERV2 Service contract for the expenditure and revenue verification

ERV3 Expenditure and revenue verification report

ERV4 Checklist for the expenditure and revenue verification

ERV5 List of factual finding

ERV6 Report on fraud