HANKKEET>RAHOITUKSEN HAKEMINEN

RAHOITUKSEN HAKEMINEN

Seuraavat asiakirjat ovat pakollisia liitteitä (jollei toisin mainita) tavallisen kehittämishankkeen hakemukseen, ja ne on liitettävä hakemuspakettiin sekä sähköisessä muodossa PROMAS-järjestelmään että alkuperäisenä kappaleena paperilla.


HAKEMUKSEN MALLILOMAKE

SEFR CBC Application model template


HAKEMUKSEN LIITTEET

Application annex 1A SEFR CBC 2014-2020 – Partnership statement for the lead partner and partner_update 25092018

Application annex 1B SEFR CBC 2014-2020 – Partnership statement for the lead partner_update 25092018

Application annex 2 SEFR CBC 2014-2020 – Project budget

Application annex 3 SEFR CBC 2014-2020 – Logical framework matrix

Application annex 4 SEFR CBC 2014-2020 – Co-financing from other sources