TIETOPALVELU

Hallintoviranomainen kerää ja julkaisee useita tilastoja ja koonteja ohjelman raportointia varten, mutta myös tuottaakseen tietoa yleisölle, sidosryhmille ja lehdistön edustajille. Tällä sivulla julkaisemme tietoa haetusta ja sidotusta rahoituksesta, hanketoimijoista alueittain sekä rajat ylittävän yhteistyön tuloksista eri näkökulmista. TILAISUUKSIEN MATERIAALIA (valikko vasemmalla) sisältää ohjelman järjestämistä tiedotus- ja koulutustilaisuuksista julkaistavaa aineistoa. RAHOITETUT HANKKEET (valikko vasemmalla) avaa sivun, jossa voi lukea ja tulostaa esittelyn jokaisesta rahoitetusta hankkeesta. Sivulla on lisäksi avoin excel-matriisi, johon on koottu rahoitetun toiminnan kokonaisuus ja hankkeet perustietoineen. Uutta sisältöä toimitetaan säännöllisesti koko ohjelmakauden ajan. Viimeisin päivitys: 04/10/2019 (HAKUKIERROS 3).


LAAJAT INFRASTRUKTUURIHANKKEET (LIP)

List of contracted Large Infrastructure Project 30092019 SEFRCBC


HAKUKIERROS 1

Ensimmäinen hakukierros sulkeutui 15 maaliskuuta 2017. Ohjelmaan toimitettiin yhteensä 29 hanke-ehdotusta, joiden yhteenlaskettu haettu rahoitus oli n. 23,5 miljoonaa euroa. Kokouksessaan 20 kesäkuuta 2017 seurantakomitea valitsi 10 ehdotusta rahoitettavaksi ja myönsi niille rahoitusta yhteensä n. 7,2 miljoonaa euroa.

Partners submitted proposals – Call no 1 closed 15032017

Partners awarded proposals – Call no 1 closed 15032017

List of awards – Call no 1 closed 15032017

Statistics of call 1 – requested and contracted grants

Statistics of call 1 – submitted and contracted applications

Statistics of call 1 – funded projects in keywords


HAKUKIERROS 2

Toinen hakukierros sulkeutui 30 kesäkuuta 2017. Ohjelmaan toimitettiin yhteensä 51 hanke-ehdotusta, joiden yhteenlaskettu haettu rahoitus oli n. 41,6 miljoonaa euroa. Kokouksessaan 12 joulukuuta 2017 seurantakomitea valitsi 10 ehdotusta rahoitettavaksi ja myönsi niille rahoitusta yhteensä n. 7,2 miljoonaa euroa.

Partners submitted proposals – Call no 2 closed 30062017

Partners awarded proposals – Call no 2 closed 30062017

List of awards – Call no 2 closed 30062017

Statistics of call 2 – requested and contracted grants

Statistics of call 2 – submitted and contracted applications

Statistics of call 2 – funded projects in keywords


HAKUKIERROS 3

Kolmas hakukierros sulkeutui 28 maaliskuuta 2018. Ohjelmaan toimitettiin yhteensä 32 hanke-ehdotusta, joiden yhteenlaskettu haettu rahoitus oli n. 23,5 miljoonaa euroa. Kokouksessaan 6 syyskuuta 2018 seurantakomitea valitsi 10 ehdotusta rahoitettavaksi ja myönsi niille rahoitusta yhteensä n. 6,5 miljoonaa euroa.

Partners submitted proposals – Call no 3 closed 28032018

Partners awarded proposals – Call no 3 closed 28032018

List of awards – Call no 3 closed 28032018

Statistics of call 3 – requested and contracted grants

Statistics of call 3 – submitted and contracted applications

Statistics of call 3 – funded projects in keywords


HAKUKIERROS 4

Neljäs hakukierros sulkeutui 15 kesäkuuta 2018. Ohjelmaan toimitettiin yhteensä 34 hanke-ehdotusta, joiden yhteenlaskettu haettu rahoitus oli n. 20,4 miljoonaa euroa. Kokouksessaan 18 joulukuuta 2018 seurantakomitea valitsi 11 ehdotusta rahoitettavaksi ja myönsi niille rahoitusta yhteensä n. 6,8 miljoonaa euroa.

Partners submitted proposals – Call no 4 closed 15062018

Partners awarded proposals – Call no 4 closed 15062018

List of awards – Call no 4 closed 15062018


HAKUKIERROS 5

Viides hakukierros sulkeutui 27 maaliskuuta 2019. Ohjelmaan toimitettiin yhteensä 42 hanke-ehdotusta, joiden yhteenlaskettu haettu rahoitus oli n. 29,5 miljoonaa euroa. Ohjelman seurantakomitea valitsee rahoitettavat hankkeet syyskuussa 2019.

Partners submitted proposals – Call no 5 closed 27032019


Julkaistu materiaali on vapaasti käytettävissä merkinnällä © SEFRCBC. Ohjelman yleistä näkyvyyttä ja hanketoimintaa varten ylläpidämme materiaalikirjastoa, johon pääset valitsemalla linkin VIESTINTÄ. Etkö löytänyt hakemaasi tietoa? Lähetä tiedustelu sähköpostitse official(at)sefrcbc.fi ja palaamme asiaan.