UUTISET

Ohjelma uutiset

30.11.2020 | Good Communication Awards 2020 – voittajat on valittu

Vuodesta 2018 alkaen, Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma on huomioinut kerran vuodessa rahoittamiaan hankkeita hyvästä ja aktiivisesta viestinnästä. Viestintäpalkinnot symboloivat läpinäkyvää ja sujuvaa yhteistyötä kumppaneiden kesken, myönteistä asennetta rajat…

> Lue lisää
Ohjelma uutiset

22.11.2020 | CBC Minun Alueella – kerro mielipiteesi 11.12.2020 mennessä

Rajat ylittävää yhteistyötä (Cross-Border Cooperation, CBC) Suomen ja Venäjän välillä toteuttavat ihmiset ihmisille, osana jokapäiväistä elämää. Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman hallintoviranomainen on kiinnostunut mielipiteistä ja kokemuksista suomalais-venäläiseen yhteistyöhön…

> Lue lisää
Ohjelma uutiset

19.10.2020 | MA toimipiste avoinna ma-pe 9-14

Koronavirustartuntojen lisääntyessä, CBC -ohjelman henkilöstö hallintoviranomaisessa (MA) ja sivutoimipisteessä (BO) työskentelee vuoden loppuun asti pääosin etätyössä. 19.10.2020 alkaen MA:n toimipiste Etelä-Karjalan liitossa osoitteessa Kauppakatu 40 D 1. kerros, Lappeenranta on…

> Lue lisää
Ohjelma uutiset

12.10.2020 | CBC hankkeiden konsultaatiopäivät marraskuussa

Hallintoviranomainen (MA) järjestää, yhteistyössä sivutoimipisteen kanssa, käynnissä oleville standardihankkeille konsultaatiopäiviä marraskuussa. Konsultaatioiden tarkoituksena on tukea hankkeiden toteuttamista. Hankekohtaiset tapaamiset pääpartnereiden ja partnereiden kanssa antavat hallintoviranomaiselle tilaisuuden neuvoa ja opastaa toimijoita,…

> Lue lisää
Ohjelma uutiset

10.09.2020 | Eurooppalainen yhteistyönpäivä – virtuaalikahvit #ecday2020

    Vuodesta 2012 alkaen, Euroopan unionin jäsenvaltiot yhdessä naapurimaidensa kanssa, ovat juhlistaneet eurooppalaista yhteistyönpäivää syyskuussa. Olemme muodostaneet perinteen, jonka tarkoituksena on huomioida yhteisiä saavutuksia ja rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia. Tänä…

> Lue lisää
Ohjelma uutiset

16.08.2020 | Virallinen lista kuudennelta kierrokselta hyväksytyistä hankkeista

Ohjelman yhteinen seurantakomitea valitsi kesäkuussa 2020 pidetyssä kokouksessa yhdeksän (9) hanketta rahoitettavaksi, ja sitoi niille yhteensä noin 5,0 miljoona euroa ohjelman rahoituskehyksestä. Virallinen lista rahoitettavaksi valituista hankkeista avautuu alla olevasta…

> Lue lisää
Ohjelma uutiset

15.08.2020 | 2021-2027 Ohjelmointikomitean kokoustiedote

Järjestyksessään toinen ohjelmointikomitean kokous järjestettiin 26. kesäkuuta 2020 etäkokouksena, ja läsnä olivat kaikkien ydinalueiden edustajat, kansalliset vastuuministeriöt Venäjältä ja Suomesta, sekä Euroopan komission edustaja. Kokous sai tiedoksi ensimmäisen konsultaatiovaiheen tulokset…

> Lue lisää
Ohjelma uutiset

02.07.2020 | Kesäkauden palveluajat

Tänä kesänä Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman palveluajoissa on joitakin poikkeuksia, jotka johtuvat Covid-19 pandemian aiheuttamista kansallisista ohjeista ja rajoituksista sekä henkilöstön vuosilomista. Jatkamme pääsääntöisesti etätyöskentelyä heinäkuun loppuun asti sekä…

> Lue lisää
Ohjelma uutiset

25.06.2020 | Ohjelman seurantakomitea myönsi rahoitusta 9 uudelle CBC hankkeelle

Seurantakomitean (JMC) järjestyksessään kymmenes kokous pidettiin 25. kesäkuuta 2020, Zoom etä-kokouksena. Komitea sai tietoa käynnissä olevien hankkeiden toteutuksesta sekä ohjelman toimeenpanosta, ja se hyväksyi hallintoviranomaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion tilikaudelle 1.7.2020-30.6.2021.…

> Lue lisää
Ohjelma uutiset

18.06.2020 | Päivitimme kotisivuja

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman toimeenpano on edennyt hyvin, ja tällä hetkellä tehdään viimeisiä rahoituskehyksen sidontoja ja keskitytään tukemaan rahoitettuja hankkeita sekä seuraamaan niiden tuotoksia ja tuloksia. Vastataksemme paremmin näitä…

> Lue lisää