> VIESTINTÄ > MATERIAALIKIRJASTO

MATERIAALIKIRJASTO

Kaikkiin ohjelman tuella toteutettaviin toimenpiteisiin liittyy velvoitteita viestinnästä. Tämä koskee sekä ohjelman hallintoa että rahoitettuja hankkeita. Yksityiskohtaista ohjeistusta viestintä- ja tiedotustoimien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen on saatavilla ohjelman julkaisemasta Ohjelmakäsikirjasta (Programme Manual) kappaleessa E sekä ohjelman tunnuksen käyttöohjeessa:

SEFRCBC graphic instructions_fin

Epäselvissä tapauksissa sekä aineistotiedusteluissa pyydetään ottamaan yhteyttä hallintoviranomaiseen osoitteella official(at)sefrcbc.fi

Seuraavat minimivaatimukset koskevat kaikkia julkaisuja ja painotuotteita: Ohjelman rahoittajat tulee esittää tasavertaisesti merkitsemällä instituution ja maiden liput saman korkuisina vierekkäin seuraavassa järjestyksessä; Suomi, Venäjä, EU. Lippujen oheen merkitään lause Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. Hankkeita kannustetaan käyttämään viestinnässään myös ohjelman tunnusta ja netti-bannereita ja huomioimaan julkaisun kieli materiaalia valittaessa.

Ladattavat tiedostot


Lehdistötiedotteen malli hankkeille (MS Word)
Projects’ press release layout model_English
Projects’ press release layout model_Finnish
Projects’ press release layout model_Russian


Liput
Flag of European Union_black hairline_pdf
Flag of Republic of Finland_black hairline_pdf
Flag of Russian Federation_black hairline_pdf

Flag of European Union_no line_pdf
Flag of Republic of Finland_no line_pdf
Flag of Russian Federation_no line_pdf


Ohjelman tunnus
SEFR CBC programme_English_pdf
SEFR CBC programme_Finnish_pdf
SEFR CBC programme_Russian_pdf

SEFRCBC_colour_eng

SEFRCBC_colour_rus

SEFRCBC_colour_fin

 

 

 

 

 

 

 

SEFRCBC_greysc_eng

SEFRCBC_greysc_rus

SEFRCBC_greysc_fin

 

 

 

 

 

 


Ohjelman banneri
SEFR CBC programme banner_1500x300px_English_pdf
SEFR CBC programme banner_1500x300px_Finnish_pdf
SEFR CBC programme banner_1500x300px_Russian_pdf

Programme banner_1500x300px_English

 

 

 

 

Programme banner_1500x300px_Finnish

 

 

 

 

Programme banner_1500x300px_Russian