> Yhteystiedot > HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Kansalliset ja EU viranomaiset

Suomen työ- ja elinkeinoministeriö
Venäjän Federaation talouskehitysministeriö
Suomen ulkoasiainministeriö
Venäjän Federaation ulkoasiainministeriö
DG NEAR, Euroopan Komissio

Muita CBC ohjelmia Venäjän kanssa

Karelia
Kolarctic
Viro-Venäjä
Latvia-Venäjä
Liettua-Venäjä
Puola-Venäjä

Muita ohjelmia

Itämeren valtioiden välinen ohjelma
Keskisen Itämeren ohjelma
Interreg Eurooppa

Rakennerahastot

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Pohjoinen ulottuvuus

Pohjoisen ulottuvuuden instituutti
Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus
Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuus
Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus
Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus

Arktinen alue

EU:n arktinen politiikka
Suomen arktinen politiikka
Venäjän Federaation arktinen politiikka

2020 Strategia

Eurooppa 2020 -strategia

TESIM ENI CBC

Technical Support to the Implementation and Management of ENI CBC programmes on Euroopan Komission DG NEAR –osaston rahoittama projekti, jonka tehtävä on tukea ja tuottaa ohjeistusta 16 ENI CBC ohjelmalle Euroopan ulkorajoilla.

INTERACT

Interact on Euroopan aluekehitysrahaston tukeman ohjelma, jonka tarkoitus on tukea ja ohjeistaa Interreg ohjelmien toteutusta.

CBC hankeportaali

CBC hankeportaali sisältää tiedot hankkeista, jotka on rahoitettu Suomen ja Venäjän välisistä rajat ylittävän yhteistyön ohjelmista. Kolarctic- ja Barentsin alueen ohjelmien osalta myös Ruotsi ja Norja ovat osallistuneet ohjelmiin.

KEEP tietokanta

KEEP on kattava tietokanta Euroopan Unionin rahoittamista ohjelmista ja niiden tukemista hankkeista ja edunsaajista EU jäsenmaissa ja niiden naapurimaissa.